Velkommen til Finnskog Skinn AS

Finnskog Skinn AS har som målsetting å ivareta norske elghuder, og videreforedle disse. Våre elgskinn spesialsorteres for å tilpasses de forskjellige produkter.

Dette gir hvert produkt sitt spesielle særpreg. Hudene anilingarves, slik at små rifter og arr som naturen har gitt, naturlig vil komme frem. Produktene er av høy håndtverksmessig kvalitet.

De har laget for årelang bruk, ja kanskje for generasjoner.

Om Finnskog skinn Se våre varer

Utvalgte produktkategorier

Utvalgte produkter